Uitreiking Theo Zwetsloot Award 2007
Dick Cochius is de winnaar van de Theo Zwetsloot Award 2007. Uit handen van Reni de Boer, Ambassadeur van Onbeperkt Nederland, ontving hij vrijdag 19 oktober 2007 de bijbehorende penning en de cheque van € 10.000. De jury was vooral onder de indruk van het diverse, handicapoverstijgende én internationale karakter van Dicks activiteiten.

In zijn dankwoord zei hij vooraf niet over dat geld te hebben durven nadenken. "Dat komt zaterdag wel." De € 10.000 moeten worden besteed aan activiteiten in lijn met zijn bekroonde initiatieven.Juryrapport

Dick Cochius is met zijn actieve leven, waarin hij zich schijnbaar niet laat beperken door welke beperking dan ook, een rolmodel voor vele anderen. Dick heeft zich als vrijwilliger al vanaf zijn jeugd ingezet voor andere gehandicapten. Zowel binnen Nederland als ver over de grenzen heen. Sinds 1985 actief binnen de VSN in allerlei functies, is hij oprichter van de European Alliance of Muscular Dystrophy Organisations, een Europese koepelorganisatie van spierziektenorganisaties. Was bestuurslid en secretaris van Mobility International en bestuurslid in het Europese Gehandicapten Forum.

Maar wat hem juist onderscheidt van veel andere gehandicapten die ook heel actief zijn in het opkomen voor de rechten van gehandicapten, is het feit dat hij zich ook inzet voor het plezier van gehandicapten. Dick organiseerde onder andere een rockconcert voor mensen met ALS in Paradiso, en hij is sinds 1997 bondscoach van het Nederlandse rolstoelhockeyteam. Dick zorgde ervoor dat mensen met ademhalingsondersteuning nu met veel luchtvaartmaatschappijen op vakantie kunnen. Een zeer indrukwekkende CV van een gedreven en bevlogen mens die creatief, oorspronkelijke en een strijdbare actievoerder is. Dick bedacht ook de term ‘independent thinking' waarmee uitdrukking gegeven wordt aan het idee dat je door onafhankelijk te denken onafhankelijk kunt leven (en geldt dit niet voor iedereen!). Een term die Theo Zwetsloot vast graag zelf mee bedacht had en naast deze omvangrijke CV maakte het Dick tot een waardige persoon om de Theo Zwetsloot Award 2007 te ontvangen.

Het belangrijkste criterium om in aanmerking te komen voor de Theo Zwetsloot Award is: 'de persoon of organisatie levert een bijzondere bijdrage aan het bevorderen van zelfstandig en maatschappelijk functioneren van mensen met een handicap of chronische ziekte in Nederland'.

De tweejaarlijkse prijsuitreiking vindt plaats op 19 oktober, Theo's sterfdag. De winnaar ontvangt een penning en € 10.000 te besteden in lijn met de initiatieven waarom de Award werd toegekend.

De Theo Zwetsloot Award werd eerder gewonnen door:

De Theo Zwetsloot Award is een initiatief van de Theo Zwetsloot Stichting en wordt sinds 2005 tweejaarlijks onder auspiciën van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland uitgeloofd. Theo Zwetsloot was een creatieve, oorspronkelijke en strijdbare actievoerder. Over zijn inspirerende leven en werk staat informatie op www.theozwetsloot.nl .